Wy brûke cookies - dy helpe ús om dy in bettere online erfaring te jaan.
Troch ús webside te brûken giest dermei akkoard dat wy cookies op dyn apparaat opslaan en útlêze kinne.

Wolkom op de Hattrickfoarums!

Wolkom op Hattrick en op ús publike diskusjefoarum. As it langstrinnende fuotbalmanagementspul op ynternet is Hattrick ek noch ien fan de nijsgjirrichste online mienskippen foar fuotballeafhawwers. Der is ienfâldichwei gjin plak lykas Hattrick om lykstimde sielen te finen dêr'tst fuotbal, dyn libben en alles dêrtusken mei beprate kinst. No, foar de earste kear, ha wy tagong jûn ta dielen fan de Hattrick foarums sadat eltsenien, sels net-registrearre brûkers, lêze kinne wat der bart.

Fansels hoopje wy datst dy dermei fermakkest en datst tatreedzje wolst ta ús mienskip as registrearre lid. Registrearje foar Hattrick is fergees en as lid kinst net allinnich it spul spylje, mar krijst ek tagong ta al ús foarums en argiven fan mear as 300 miljoen posts dy't mear as 10 jier weromgeane.

Hattrick is der foar eltsenien - de side is oersetten yn mear as 50 talen en wy hawwe brûkers yn 133 nasjonale kompetysjes oer de wrâld. Do kinst yn kontakt komme mei fans fan nasjonale ploegen, alle grutte ynternasjonale en nasjonale ploegen of sels lokale ploegen.


Wolkom!


Op it stuit 1 072 636 foarums, 14 429 590 ûnderwerpen en 346 179 363 berjochten binnen Hattrick!

Oanrette foarums

USA Men's National Team
 
 
Server 095